Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului (OS):

(OS1): Studiul conceptual a sistemelor integrate complexe de recuperare a energiei pe perioadele de frânare, cu scopul stabilirii funcţiilor optime ale acestora;

(OS2): Stabilirea strategiei de control şi punerea sa în aplicare (hard si soft), cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a sistemului integrat, în condiţii de înaltă securitate de alimentare, calitate a energiei electrice si cu un impact scăzut asupra mediului;

(OS3): Stabilirea modelelor matematice ale subsistemelor şi a intregului sistem regenerativ de acţionare electrică, (corelate cu strategiile de control), care permit proiectarea sistemului de conversie optim de alimentare a consumatorilor şi simularea numerică a sistemului care va fi pus în aplicare;

(OS4): Studii comparative ale costurilor sistemelor integrate de alimentare cu energie electrică cu sistemul integrat propus, sisteme cu complexitate şi fiabilitate ridicate (motivare suplimentară pentru punerea sa în aplicare);

(OS5): Studiul comparativ al performanţelor tehnice ale sistemului integrat propus (având în vedere locaţia specifică) şi a unui sistem de alimentare conectat la reţeaua energetică naţională;

(OS6): Elaborarea documentaţiei tehnice pentru sistemul regenerativ integrat propus;

(OS7): Management: coordonarea echipei de cercetare, de coordonare a fiecărui membru, programul de lucru, diagrama critică, de coordonare a publicării articolelor tehnice de specialitate, elaborarea de rapoarte tehnice, de aprobare internă, ​​ achiziţie de echipamente;

(OS8): Funcţionare / teste funcţionale şi experimente pentru sistemul regenerativ integrat ;

(OS9): Diseminare a rezultatelor şi de transfer tehnologic; obiectiv asigurat prin intermediul Partenerului (P1) din proiect; un nou produs va fi livrat, constituindu-se în principalul rezultat al proiectului de cercetare.

Free business joomla templates