Nume proiect: "Sistem regenerativ integrat de acţionări electrice"

Integrated Regenerative Electric Drive System

Programul:

PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

Tipul proiectului:

Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa (PCCA) Tip 2

Cod proiect:

PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1680

Denumire coordonator/partener

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi / S.C. Galfinband S.A. Galaţi

Nr. contractului
41
Data inceperii proiectului 02/07/2012
Data terminarii proiectului 31/12/2016

Finanţare:

bugetul de stat

Denumirea Programului din PNII:

PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE

 Valoarea totală a contractului

 Din care pe surse de finanţare:

 Sursa 1 – de la bugetul de stat

 Sursa 2 – din alte surse atrase(cofinanţare proprie)

 3959274 lei

 

2946643 lei

 

1012631 lei

Durata contractului:

54 luni

Autoritatea Contractantă:

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Contractor:

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi


 Etapele de realizare a proiectului ...

Citește mai mult ...

Obiectivele proiectului ...

Citește mai mult ...


Etapa I: "Proiectarea și dezvoltarea soluției sistemului de acționare cu recuperare de energie cu mașini de curent continuu, asincrone trifazate și sincrone cu magneți permanenți"

Citește mai mult ...

Rezultate etapa I

Etapa II: "Proiectarea structurii software si hardware"

Citește mai mult ...

Rezultate etapa II

Etapa III: "Realizarea prototipului"

Citește mai mult ...

Rezultate etapa III

 Etapa IV: "Dezvoltarea prototipului. Realizari experimentale"

Citește mai mult ...

Rezultate etapa IV

Etapa V: "Teste functionale. Finalizare prototip. Elaborarea manualului de prezentare și utilizare"

Citește mai mult ...

Rezultate etapa V


Lista membrii proiectteam building w350

Lista membrilor - Coordonator = Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

Lista membrilor - Partener P1 = Galfinband S.A. Galați

Citește mai mult ...


 

Free business joomla templates