Obiective

Obiectivele generale ale proiectului (OG)

(OG.1) Primul obiectiv general al proiectului constă în realizarea unui sistem integrat regenerativ de acționare electrică în condițiile respectării mai multor constrângeri: eficiență energetică ridicată, fiabilitate sporită, cu un grad ridicat de siguranță în exploatare; cu un impact scăzut asupra mediului (poluarea fonică, electromagnetică); de asigurare a calității energiei electrice în timpul funcționării atât în regim de motor, cât și pe perioada recuperării energiei.

(OG.2) de optimizare funcțională și constructivă a unui sistem regenerativ integrat complex de acționare electrică (SRIAE), pentru conversia eficientă a energiei din timpul frânării în energie electrică. Prin urmare, punerea în aplicare a unui sistem integrat SRIAE va avea un impact benefic asupra propriilor subsisteme şi, în special, asupra mediului.

(OG.3) de transfer tehnologic în industrie a rezultatelor de cercetare obținute prin intermediul Partenerului 1 (de transfer a rezultatelor cercetării către societățile comerciale, cu scopul de a le coopta în calitate de partener la noile propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare). Prin urmare, vor fi luate în considerare creșterea competenței tehnologice și promovarea de cunoștințe și de tehnologie, de transfer tehnologic în domeniul energetic, în condițiile de alimentare calitativă și în siguranță a energiei electrice.

 

Obiectivele specifice ale proiectului (OS):

(OS1): Studiul conceptual a sistemelor integrate complexe de recuperare a energiei pe perioadele de frânare, cu scopul stabilirii funcţiilor optime ale acestora;

(OS2): Stabilirea strategiei de control şi punerea sa în aplicare (hard si soft), cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a sistemului integrat, în condiţii de înaltă securitate de alimentare, calitate a energiei electrice si cu un impact scăzut asupra mediului;

(OS3): Stabilirea modelelor matematice ale subsistemelor şi a intregului sistem regenerativ de acţionare electrică, (corelate cu strategiile de control), care permit proiectarea sistemului de conversie optim de alimentare a consumatorilor şi simularea numerică a sistemului care va fi pus în aplicare;

(OS4): Studii comparative ale costurilor sistemelor integrate de alimentare cu energie electrică cu sistemul integrat propus, sisteme cu complexitate şi fiabilitate ridicate (motivare suplimentară pentru punerea sa în aplicare);

(OS5): Studiul comparativ al performanţelor tehnice ale sistemului integrat propus (având în vedere locaţia specifică) şi a unui sistem de alimentare conectat la reţeaua energetică naţională;

(OS6): Elaborarea documentaţiei tehnice pentru sistemul regenerativ integrat propus;

(OS7): Management: coordonarea echipei de cercetare, de coordonare a fiecărui membru, programul de lucru, diagrama critică, de coordonare a publicării articolelor tehnice de specialitate, elaborarea de rapoarte tehnice, de aprobare internă, ​​ achiziţie de echipamente;

(OS8): Funcţionare / teste funcţionale şi experimente pentru sistemul regenerativ integrat ;

(OS9): Diseminare a rezultatelor şi de transfer tehnologic; obiectiv asigurat prin intermediul Partenerului (P1) din proiect; un nou produs va fi livrat, constituindu-se în principalul rezultat al proiectului de cercetare.

Free business joomla templates