Obiective generale

Obiectivele generale ale proiectului (OG)

(OG.1) Primul obiectiv general al proiectului constă în realizarea unui sistem integrat regenerativ de acționare electrică în condițiile respectării mai multor constrângeri: eficiență energetică ridicată, fiabilitate sporită, cu un grad ridicat de siguranță în exploatare; cu un impact scăzut asupra mediului (poluarea fonică, electromagnetică); de asigurare a calității energiei electrice în timpul funcționării atât în regim de motor, cât și pe perioada recuperării energiei.

(OG.2) de optimizare funcțională și constructivă a unui sistem regenerativ integrat complex de acționare electrică (SRIAE), pentru conversia eficientă a energiei din timpul frânării în energie electrică. Prin urmare, punerea în aplicare a unui sistem integrat SRIAE va avea un impact benefic asupra propriilor subsisteme şi, în special, asupra mediului.

(OG.3) de transfer tehnologic în industrie a rezultatelor de cercetare obținute prin intermediul Partenerului 1 (de transfer a rezultatelor cercetării către societățile comerciale, cu scopul de a le coopta în calitate de partener la noile propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare). Prin urmare, vor fi luate în considerare creșterea competenței tehnologice și promovarea de cunoștințe și de tehnologie, de transfer tehnologic în domeniul energetic, în condițiile de alimentare calitativă și în siguranță a energiei electrice.

Free business joomla templates