Rezumatul Etapei Nr. V

Rezumatul etapei a V-a

 

Obiectivul principal al acestei etape a fost finalizarea prototipului. Activitățile desfășurate în această etapă au fost:  Activitate 5.1 Teste funcționale asupra părții de reglare; Activitate 5.2 Teste de temperatură și aplicare de acțiuni corective; Activitate 5.3 Revizuire proiectare (aplicare măsuri corective) prototip; Activitate 5.4 Finalizare prototip; Activitate 5.5 Elaborarea ghidului tehnic.  Activitate 5.6 Studiu (identificarea) privind potențialii beneficiari/utilizatori sau integratori de produs; Activitate 5.7 Întocmirea dosarului de brevetare a rezultatelor; Activitate 5.8     Participare/organizare manifestări tehnico-științifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshop-uri, simpozioane naționale/internaționale, târguri naționale/internaționale). Activitate 5.9     Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor.


Activitatea de cercetare s-a desfășurat în direcția îmbunătățirii performanțelor obținute: pentru  invertorul de tensiune cu procesor de semnal de 16 biți s-a depășit pragul de tensiune de 600V în circuitul intermediar. De asemenea, s-a îmbunătățit circuitul de preîncărcare, limitându-se curentul de încărcare la 10A, s-a proiectat și implementat un circuit de frânare ca o măsură de siguranță. Au fost dezvoltate module de putere comandate cu tensiuni de până la 1200Vcc și curenți de 450A, comanda realizându-se cu platforma dSpace. O altă direcție de dezvoltare a fost implementarea comenzii invertoarelor/convertoarelor  cu ajutorul tehnologiei FPGA.  Față de activitățile menționate în proiect au mai fost introduse altele noi: dezvoltarea soluției de acționare hidraulică a ascensorului implementat (pentru efectuare de cercetări prin comparație cu acționarea electrică), dezvoltarea unui sistem de siguranță, montarea pe aceeași platformă a trei mașini electrice și a unui motor hidraulic.


Testarea programului de control prin intermediul plăcilor de control a fost posibilă în cele trei variante: cu procesor de semnal, cu ajutorul platformelor dSpace, cu ajutorul tehnologiei FPGA. Au fost efectuate teste funcționale la toate componentele sistemului, cu diferite încărcări. A fost descrisă procedura de efectuare a experimentelor. Pentru tensiuni ridicate se impune utilizarea unui circuit de preîncărcare. În cadrul acestui proiect, s-a propus și testat un circuit de preîncărcare nou, au fost descrise interfețe numerice și analogice proiectate și implementate. De asemenea, au fost concepute scheme de timp real pentru acționări cu mașini de curent continuu, mașini asincrone și mașini sincrone cu magneți permanenți. Convertorul de rețea a fost testat pe controlul dezvoltat.


Membrii echipei de cercetare au avut ca rezultate 8 articole științifice și acceptul a 3 articole la conferința internațională ENEFM 2017, participarea la 3 conferințe internaționale (EPE-PEMC, EPE-Iasi , ModTech) și una națională (CNAE), obținerea Premiului III la conferința ModTech 2016, au fost publicate trei capitole de carte editate la Springer 2016 și 2 capitole la editura InTech. De asemenea, a fost trimisă spre evaluare cartea cu denumirea Integrated Regenerative Drive System la editura InTech. A fost întocmită cererea de brevet pentru soluția dezvoltată, De asemenea, s-au efectuat vizite de lucru/schimburi de bună practică la Expoziția Internațională de Echipamente Electrice si Automatizări, 20-23 sept 2016, Palatul Parlamentului, București, ediția a X-a, laboratoarele de cercetare din străinătate la Parcul de eoliene de la Kaliakra și din țară (Techno-Volt SRL). Au mai fost înregistrate până în prezent un număr de 6 citări la articolele științifice din cadrul proiectului.

Free business joomla templates