Descrierea Etapei Nr. II

DESCRIEREA ETAPEI Nr. II

 

Etapa / Activitate / Participant / Descriere

Buget

Cofinantare

Total

2

Proiectarea structurii software și hardware.

720.680,00

199.280,00

919.960,00

Activitate

2.1

Specificații software (structura).

10.398,00

0,00

10.398,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

10.398,00

0,00

10.398,00

Activitate

2.2

Specificații placă de control

15.002,00

2.000,00

17.002,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

13.002,00

0,00

13.002,00

Participant

SC Galfinband SA

2.000,00

2.000,00

4.000,00

Activitate

2.3

Vizite de lucru/schimburi de buna practica.

13.002,00

0,00

13.002,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

13.002,00

0,00

13.002,00

Activitate

2.4

Studiu comparativ: teste experimentale pe produse existente pe piață.

435.999,00

176.002,00

612.001,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

259.998,00

0,00

259.998,00

Participant

SC Galfinband SA

176.001,00

176.002,00

352.003,00

Activitate

2.5

Dezvoltarea proiectului împreună cu stabilirea dimensiunilor relative.

16.600,00

1.000,00

17.600,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

15.600,00

0,00

15.600,00

Participant

SC Galfinband SA

1.000,00

1.000,00

2.000,00

Activitate

2.6

Proiectarea părții de putere și a sistemului de măsurare.

36.200,00

3.001,00

39.201,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

31.200,00

0,00

31.200,00

Participant

SC Galfinband SA

5.000,00

3.001,00

8.001,00

Activitate

2.7

Realizarea de sisteme ale părții de putere (preîncărcare, ventilație).

35.200,00

4.000,00

39.200,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

31.200,00

0,00

31.200,00

Participant

SC Galfinband SA

4.000,00

4.000,00

8.000,00

Activitate

2.8

Specificații tehnice ale plăcii de putere.

45.197,00

3.601,00

48.798,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

41.598,00

0,00

41.598,00

Participant

SC Galfinband SA

3.599,00

3.601,00

7.200,00

Activitate

2.9

Realizarea master-ului plăcii de putere.

25.968,00

0,00

25.968,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

25.968,00

0,00

25.968,00

Activitate

2.10

Proiectarea bobinelor de filtrare și condensatoarelor de filtrare.

17.600,00

2.000,00

19.600,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

15.600,00

0,00

15.600,00

Participant

SC Galfinband SA

2.000,00

2.000,00

4.000,00

Activitate

2.11

Validarea rezultatelor prin simulări off-line.

21.840,00

0,00

21.840,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

15.600,00

0,00

15.600,00

Participant

SC Galfinband SA

6.240,00

0,00

6.240,00

Activitate

2.12

Proiectarea sistemului de răcire (radiatoarelor) și a punților de IGBT-uri

15.600,00

0,00

15.600,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

15.600,00

0,00

15.600,00

Activitate

2.13

Software de reglare și proiectare interfață om-mașină.

11.278,00

880,00

12.158,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

10.398,00

0,00

10.398,00

Participant

SC Galfinband SA

880,00

880,00

1.760,00

Activitate

2.14

Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor.

10.398,00

5.600,00

15.998,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

10.398,00

0,00

10.398,00

Participant

SC Galfinband SA

0,00

5.600,00

5.600,00

Activitate

2.15

Participare la manifestări tehnico-științifice din domenii specifice proiectului (workshop-uri, simpozioane naționale/internaționale, târguri naționale/internaționale).

10.398,00

1.196,00

11.594,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

10.398,00

0,00

10.398,00

Participant

SC Galfinband SA

0,00

1.196,00

1.196,00

 

 

 

 

An

Etape / Denumirea Activităţii

0

1

2013

Etapa II

Proiectarea structurii software și hardware.

Activitatea II.1

Specificații software (structura).

Structura logică a sistemului de control. Definirea procesului. Mașini de stare. Alegerea sistemului de operare și a limbajului de programare.

Activitatea II.2

Specificații placă de control

Structură generală. Variante surse de alimentare. Modulație PWM. Circuite de comandă pe poartă.

Variante de programe de comunicație: Profibus DP, Device Net, Can Open, Interbus

 

Activitatea II.3

Vizite de lucru/schimburi de buna practica.

Activitatea II.4

Studiu comparativ: teste experimentale pe produse existente pe piață.

Se vor testa produse similare achiziționate cu control clasic, în vederea determinării performantelor la produsele existente pe piață

În urma studiului de piață făcut se vor pune în funcțiune convertoarele statice de putere achiziționate și se vor efectua teste specifice ale limitelor maxime de control, termice, electromagnetice s.a.

Activitatea II.5

Dezvoltarea proiectului împreună cu stabilirea dimensiunilor relative.

Date tehnice principale, aspecte generale, moduri de proiectare, compatibilitate cu alte produse.

Referințe standard, condiții de mediu admisibile, modularizarea structurii de putere.

Activitatea II.6

Proiectarea părții de putere și a sistemului de măsurare.

Structura circuitului de putere. Tipuri de semnale măsurate.

Structura sistemului de măsurare.

Activitatea II.7

Realizarea de sisteme ale părții de putere (preîncărcare, ventilație).

Metode de proiectare a circuitului de preîncărcare și sistemul de ventilație forțată.

Definirea structurii mecanice.

Activitatea II.8

Specificații tehnice ale plăcii de putere.

Principalele date tehnice posibile pentru puntea invertorului cu IGBT care poate fi conectat la sursa de c.c, traductoarele de curent, măsurarea tensiunilor, a puterii, specificații ale sursei de alimentare.

Referințe standard, conexiuni, proiectare termică, protecții.

Activitatea II.9

Realizarea master-ului plăcii de putere.

Proiectarea circuitului imprimat. Asamblarea plăcii master de putere.

Activitatea II.10

Proiectarea bobinelor de filtrare și condensatoarelor de filtrare.

Metode de proiectare a condensatorului din circuitul intermediar de c.c., limite.

Proceduri de proiectare a bobinelor, limite.

Activitatea II.11

Validarea rezultatelor prin simulări off-line.

Validarea parametrilor rezultați din activitatea II.10 și măsuri corective.

Validare proceduri de proiectare a bobinelor, limite. Măsuri corective.

Activitatea II.12

Proiectarea sistemului de răcire (radiatoarelor) și a punților de IGBT-uri

Alegerea structurii adecvate pentru sistemul de ventilație forțată, ca rezultat al analizei activității II.7 și proiectarea adecvată a punții IGBT.

 

Activitatea II.13

Software de reglare și proiectare interfață om-mașină.

Tastatură pentru conectare la distanță. Contorizare consum energie, indicații ale puterii reale, curentului și tensiunii.

Diagnoză (defecte: supracurent, supratensiuni, supratemperaturi).

Free business joomla templates