Descrierea Etapei Nr. III

DESCRIEREA ETAPEI Nr. III

  

Etapa / Activitate / Participant / Descriere

Buget

Cofinantare

Total

Etapa 3

Realizarea prototipului.

609.790,00

223.002,00

832.792,00

Activitate 3.1

Proiectarea standului de dezvoltare.

31.380,00

10.462,00

41.842,00

Participant

SC Galfinband SA

31.380,00

10.462,00

41.842,00

Activitate 3.2

Vizite de lucru/schimburi de bună practică.

68.023,00

0,00

68.023,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

68.023,00

0,00

68.023,00

Activitate 3.3

Proiectarea structurii de control și a software-ului de control.

75.427,00

36.428,00

111.855,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

38.999,00

0,00

38.999,00

Participant

SC Galfinband SA

36.428,00

36.428,00

72.856,00

Activitate 3.4

Realizarea plăcii de reglare

75.427,00

36.428,00

111.855,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

38.999,00

0,00

38.999,00

Participant

SC Galfinband SA

36.428,00

36.428,00

72.856,00

Activitate 3.5

Specificații proiectare filtre analogice de intrare și iesire.

75.427,00

36.428,00

111.855,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

38.999,00

0,00

38.999,00

Participant

SC Galfinband SA

36.428,00

36.428,00

72.856,00

Activitate 3.6

Realizarea plăcii master de control.

61.406,00

26.037,00

87.443,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

35.371,00

0,00

35.371,00

Participant

SC Galfinband SA

26.035,00

26.037,00

52.072,00

Activitate 3.7

Realizarea prototipului hardware a plăcii de reglare.

59.995,00

27.448,00

87.443,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

35.371,00

0,00

35.371,00

Participant

SC Galfinband SA

24.624,00

27.448,00

52.072,00

Activitate 3.8

Realizarea prototipului hardware a plăcii de putere.

59.998,00

27.443,00

87.441,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

35.369,00

0,00

35.369,00

Participant

SC Galfinband SA

24.629,00

27.443,00

52.072,00

Activitate 3.9

Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor.

51.353,00

11.164,00

62.517,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

51.353,00

0,00

51.353,00

Participant

SC Galfinband SA

0,00

11.164,00

11.164,00

Activitate 3.10

Participare la manifestări tehnico-științifice din domenii specifice proiectului (workshop-uri, simpozioane naționale/internaționale, târguri naționale/internaționale).

51.354,00

11.164,00

62.518,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

51.354,00

0,00

51.354,00

Participant

SC Galfinband SA

0,00

11.164,00

11.164,00

 

 

 

 

An

Etape / Denumirea Activităţii

0

1

2013

Etapa II

Proiectarea structurii software și hardware.

Activitatea II.1

Specificații software (structura).

Structura logică a sistemului de control. Definirea procesului. Mașini de stare. Alegerea sistemului de operare și a limbajului de programare.

Activitatea II.2

Specificații placă de control

Structură generală. Variante surse de alimentare. Modulație PWM. Circuite de comandă pe poartă.

Variante de programe de comunicație: Profibus DP, Device Net, Can Open, Interbus

 

Activitatea II.3

Vizite de lucru/schimburi de buna practica.

Activitatea II.4

Studiu comparativ: teste experimentale pe produse existente pe piață.

Se vor testa produse similare achiziționate cu control clasic, în vederea determinării performantelor la produsele existente pe piață

În urma studiului de piață făcut se vor pune în funcțiune convertoarele statice de putere achiziționate și se vor efectua teste specifice ale limitelor maxime de control, termice, electromagnetice s.a.

Activitatea II.5

Dezvoltarea proiectului împreună cu stabilirea dimensiunilor relative.

Date tehnice principale, aspecte generale, moduri de proiectare, compatibilitate cu alte produse.

Referințe standard, condiții de mediu admisibile, modularizarea structurii de putere.

Activitatea II.6

Proiectarea părții de putere și a sistemului de măsurare.

Structura circuitului de putere. Tipuri de semnale măsurate.

Structura sistemului de măsurare.

Activitatea II.7

Realizarea de sisteme ale părții de putere (preîncărcare, ventilație).

Metode de proiectare a circuitului de preîncărcare și sistemul de ventilație forțată.

Definirea structurii mecanice.

Activitatea II.8

Specificații tehnice ale plăcii de putere.

Principalele date tehnice posibile pentru puntea invertorului cu IGBT care poate fi conectat la sursa de c.c, traductoarele de curent, măsurarea tensiunilor, a puterii, specificații ale sursei de alimentare.

Referințe standard, conexiuni, proiectare termică, protecții.

Activitatea II.9

Realizarea master-ului plăcii de putere.

Proiectarea circuitului imprimat. Asamblarea plăcii master de putere.

Activitatea II.10

Proiectarea bobinelor de filtrare și condensatoarelor de filtrare.

Metode de proiectare a condensatorului din circuitul intermediar de c.c., limite.

Proceduri de proiectare a bobinelor, limite.

Activitatea II.11

Validarea rezultatelor prin simulări off-line.

Validarea parametrilor rezultați din activitatea II.10 și măsuri corective.

Validare proceduri de proiectare a bobinelor, limite. Măsuri corective.

Activitatea II.12

Proiectarea sistemului de răcire (radiatoarelor) și a punților de IGBT-uri

Alegerea structurii adecvate pentru sistemul de ventilație forțată, ca rezultat al analizei activității II.7 și proiectarea adecvată a punții IGBT.

 

Activitatea II.13

Software de reglare și proiectare interfață om-mașină.

Tastatură pentru conectare la distanță. Contorizare consum energie, indicații ale puterii reale, curentului și tensiunii.

Diagnoză (defecte: supracurent, supratensiuni, supratemperaturi).

Free business joomla templates