Descrierea Etapei Nr. I

Etapa / Activitate / Participant / Descriere

Buget

Cofinantare

Total

1

Proiectarea și dezvoltarea soluției sistemului de acționare cu recuperare de energie cu mașini de curent continuu, asincrone trifazate și sincrone cu magneți permanenți.

473.333,00

157.667,00

631.000,00

Activitate

1.1

Analiza tipuri de convertoare utilizate în sistemele regenerative de acționare electrică cu rețea de distribuție în curent continuu.

15.000,00

0,00

15.000,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

15.000,00

0,00

15.000,00

Activitate

1.2

Studiu de fezabilitate tehnică pentru dezvoltarea prototipului.

239.333,00

113.333,00

352.666,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

126.000,00

0,00

126.000,00

Participant

SC Galfinband SA

113.333,00

113.333,00

226.666,00

Activitate

1.3

Analiza privind obținerea unui control optimal de timp real cu componenta de reacție după stare, de impunere mărime de referință și de compensare a perturbației în vederea micșorării efortului de calcul generat de soluția nerecursivă actuală.

18.000,00

0,00

18.000,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

18.000,00

0,00

18.000,00

Activitate

1.4

Analiza privind compatibilizarea soluției optimale de timp real cu problema de recuperare energetică în rețea la factor de putere unitar.

58.000,00

26.667,00

84.667,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

18.000,00

0,00

18.000,00

Participant

SC Galfinband SA

40.000,00

26.667,00

66.667,00

Activitate

1.5

Modelarea matematică a sistemului de acționare cu recuperare de energie

18.000,00

0,00

18.000,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

18.000,00

0,00

18.000,00

Activitate

1.6

Simularea simplificată a sistemului de acționare cu recuperare de energie cu diverse strategii de control. Validarea rezultatelor prin simulare off-line.

18.000,00

0,00

18.000,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

18.000,00

0,00

18.000,00

Activitate

1.7

Proiectarea standului experimental.                               

24.000,00

0,00

24.000,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

24.000,00

0,00

24.000,00

Activitate

1.8

Definirea gamelor de puteri. Definirea specificațiilor tehnice finale.

50.000,00

13.333,34

63.333,34

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

30.000,00

0,00

30.000,00

Participant

SC Galfinband SA

20.000,00

13.333,34

33.333,34

Activitate

1.9

Studiul termic general.

15.000,00

0,00

15.000,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

15.000,00

0,00

15.000,00

Activitate

1.10

Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor.

9.000,00

2.666,66

11.666,66

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

9.000,00

0,00

9.000,00

Participant

SC Galfinband SA

0,00

2.666,66

2.666,66

Activitate

1.11

Participare la manifestări tehnico-științifice din domenii specifice proiectului (workshop-uri, simpozioane naționale/internaționale, târguri naționale/internaționale).

9.000,00

1.667,00

10.667,00

Participant

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

9.000,00

0,00

9.000,00

Participant

SC Galfinband SA

0,00

1.667,00

1.667,00

11.666,66

Free business joomla templates